Trùng dương bất vũ 重陽不雨 • Ngày trùng dương không mưa

Tác giả:

Trùng dương bất vũ vị tư ta,
Sắt sắt tây phong nại nhĩ hà.
Hữu khách tống lai hoàng cúc tửu,
Vô nhân khai đắc đỗ quyên hoa.
Bán sơn đảo ảnh tần di hạm,
Vạn lý minh hồng vị định gia.
Bệnh nhãn kiêm chi trần nhiễu thậm,
Bế môn bất xuất diệc hàm ca.

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Tháng chín không mưa những xuýt xoa,
Gió tây hiu hắt biết sao mà!
Cúc vàng có khách đem cho rượu,
Quyên đỏ không người giục nở hoa.
Bóng núi nửa chừng vươn tới cửa,
Chim hồng muôn dặm biết đâu nhà?
Mắt đau ngán nỗi thêm nhiều bụi,
Cửa đóng như bưng vẫn rượu thơ.

 

Thảo luận cho bài: "Trùng dương bất vũ 重陽不雨 • Ngày trùng dương không mưa"