Trùng Dương Hận I

Tác giả:

Trùng Dương Hận I

Trùng Dương Sóng Vỗ Ầm Ầm

Ra Khơi Mới Thấy cõi Lòng Nao Nao

Quay Buồm Muốn Trở Lại Bờ

Lòng Buồn Tự Hỏi Đi Về Bến Nao ?

Dây Rồi Đã Thấy Bến Bờ

Nhưng Rồi Đổi Ý Lạ¡ Lần Ra Khơi

Tại Sao Lạ¡ Phải Ra Khơi ?

Sợ Bầy Quỉ Dữ, Sợ Tàn Tuổi Xuân

Trùng Dương Đây Hội Trùng Dương

Giúp Người Vượt Biển Tìm Miền Đất Mơ

Đây Rồi Hải Đảo Thần Tiên

Quê Tôi Cách Trở Cũng vì Trùng Dương

Dân Tôi Đau Khổ Đã Nhiều

Tràn Đầy Nước Mắt, Gia Đình Phân Ly

Bạn Tôi Giờ ở Nơi Đâu ?

Trùng Dương Giận Dữ Dập Vùi Xác Thân

Trùng Dương Cũng Lại Trùng Dương

Ngàn Xưa Sử Sách Vẫn Còn Nói Lên

Trùng Dương Hứa Hẹn Tần Vương

Đi Tìm Linh Dược Kéo Dài Tuổi Xuân

. . .

Quân Vương Tỉnh giấc Mơ Màng

Ô Hay, Người Hái Thuốc Tiên Chửa Về

Xuân Qua Đếm Được Nhiều Lần

Trùng Dương Thách Đố Khiến Người Đắng Cay

. . .

Sóng Từng Lớp Lớp Vô Bờ

Mà Đâu Có Thấy Lớp Người Năm Xưa

Sợ Oai Bạo Chúa Tần Vương

Bầy Tôi Trốn Chạy, Tùy Nhân Bỏ Thuyền

Tùy Nhân Đi Mãi Chẵng Về

Tần Vương Đứng Ngắm Trùng Dương Lặng Buồn

Mỗi Khi Nghĩ Đến Trùng Dương

Lòng Tôi Không Khỏi Ngậm Ngùi xót Thương

Trích 1 Đoạn Trong Tập Thơ Trùng Dương

T r ù n g D u ó n g C o p y r i g h t 2 0 0 2 

Thảo luận cho bài: "Trùng Dương Hận I"