Trung thu 69

Tác giả:

Mùa thu đầu thiếu Bác
Đau một sắc trăng ngời
Bác để vầng trăng sáng
Vui triệu cháu mồ côi.

Thảo luận cho bài: "Trung thu 69"