Trung Thu Về Thăm Chùa

Tác giả:

Ngày trung thu nơi ngôi chùa thân yêu

Nhìn trăng lên bên lưng đồi cheo leo

Nghe tiếng kinh bay theo làn mây chiều.

Ngồi gần nhau cho tâm hồm tìm ra

Lòng từ bi lan trên ngàn đường xa

Thấy ta là ngọn gió thoáng qua cây lá

Là suối reo quanh khe đá xa bờ

Trong đêm trăng xin nhớ lời Phật trao

Tâm an vui theo chánh pháp nhiệm màu

Đời chóng qua như những lần thay áo

sống vô thường tập từng cơn cuốn mau

Ngồi lại đây cho tay tìm bàn tay

Tình anh em không bao giờ đỗi thay

Dù mai xa chân muôn ngàn chân mây

Lòng xin luôn luôn ghi khắc đêm này

Thảo luận cho bài: "Trung Thu Về Thăm Chùa"