Trưng Vương Và Các Nữ Tướng

Tác giả:

Trưng Vương Và Các Nữ Tướng

Năm 2007 trước Công nguyên, Triệu Đà dùng gian kế cướp nước Âu Lạc của An Dương Vương, sáp nhập vào nước Nam Việt, chia nước ta thành hai quận là Giao Chỉ và Cửu Chân.

Năm 111 trước Công nguyên Hán Vũ đế triệt nhà Tần lập ra nhà Hán và diệt nước Nam Việt, nước ta lại lệ thuộc vào nhà Hán. Năm thứ tám sau Công nguyên Vương Mãng cướp ngôi nhà Tây Hán lập ra nhà Tân. Năm 23 Lưu Tú diệt nhà Tần lập ra nhà Đông Hán, xưng là Hán Quang Vũ.

Hán Quang Vũ sai Tích Quang làm Thái thú Giao Chỉ, Nhâm Diên làm Thái thú Cửu Chân. Phương thức bóc lột là ngoài cống nạp, chúng còn bắt dân ta từ bỏ luật pháp, phong tục, tập quán lễ nghĩa của bộ tộc Việt theo luật pháp, phong tục, lễ nghĩa Trung Hoa để thực hiện âm mưu đồng hóa dân ta bằng văn hóa.

29713_36225 (1)

Thủ đoạn thâm độc đó bị đa số dân ta chống lại. Năm 034, Hán Quang Vũ sai Tô Định sang làm Thái thú Giao Chỉ để khuất phục nước ta bằng cả quân sự, chính trị, văn hóa.

Cuối năm Kỷ Hợi (034), Tô Định giết Thi Sách Huyện lệnh Chu Diên, là chồng bà Trưng Trắc đang chuẩn bị khởi nghĩa, Bà Trưng Trắc cùng em gái là Trưng Nhị đã kêu gọi nhân dân khởi nghĩa.

Trước và sau cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng còn có hàng trăm cuộc khởi nghĩa nổ ra ở quận Giao Chỉ và quận Cửu Chân. Điều đặc biệt là phần lớn thủ lĩnh các cuộc khởi nghĩa là phụ nữ tuổi từ mười sáu đến hai lăm. Đây có thể nói là độc nhất vô nhị, chỉ có thể xảy ra một lần ở Việt Nam và trên thế giới.

Cuốn sách này được tác giả viết lại một phần sự nghiệp của Hai Bà Trưng và một số nữ tướng thời đó.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Vũ Thanh Sơn
  • Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ
  • Nhà phát hành: NXB Phụ Nữ
  • Mã Sản phẩm: 8935069908528
  • Khối lượng: 220.00 gam
  • Định dạng: Bìa mềm
  • Kích thước: 13 x 19 cm
  • Ngày phát hành: 06/2009
  • Số trang: 272

Thảo luận cho bài: "Trưng Vương Và Các Nữ Tướng"