Trước Biển

Tác giả:


Minh Thông


Ta chẳng muốn tình yêu như sóng biển
Xô trắng bờ lại tan biến ngay đi
Ta chỉ muốn tình yêu như trời biếc
Xanh hết mình xanh đến ngây thơ

Thôi chẳng sóng chẳng trời xanh chi hết
Ta và em có thật trên đời
Ta yêu em cả khi đời đắng chát
Sóng mãi xô biển tự hát nên lời 

 

Thảo luận cho bài: "Trước Biển"