Trước Gò Đá Dương Quý Phi

Tác giả:

28-6-1998

Phía sau là Kinh thành đỏ lửa

Trước mặt là vạn Lý Trường Thành sừng sững

Rừng thông nghi ngút khói sương chiều

Nghìn năm vẫn cô liêu

Nỗi buồn tháng năm còn mãi

Tình yêu còn mãi

Bóng người xưa thi thoảng chân mây.

Nước mắt người xưa chốn này.

Rêu phong chẳng thể nào che nổi

Ta bỗng hỏi

Người đẹp đâu ở giữa rừng chiều?

Chân Vạn Lý Trường Thành 

Thảo luận cho bài: "Trước Gò Đá Dương Quý Phi"