Trước tượng Bay-on

Tác giả:

Ở đây Trời bị bỏ quên
Hoa biếng nở, đá đá chen hết người

Đá đang rợn ngợp trước tôi
Cánh tay đeo ngấn bao đời còn say
Quân kia, voi đấy, võng này
Mặt người với giọng đắng cay thuở nào
Tài tình chất một núi cao
Tài không che kín khổ đau kiếp người
Ba-on quay mặt vào tôi
Còn ba mặt nữa? Với người đâu đâu…

Trời đang chớp gió trên đầu
Nụ cười ẩn giữa binh đao, nói gì?
Ngất cao ấy một thành trì
Cửa nào? Ai mở? Bước đi chập chờn
Tự mình là cả núi non
Vẫn không thoát khỏi cô đơn giữa trời

Bốn phương với bốn mặt cười
Gần xa mờ tỏ sự đời Bay-on.
Phnôm-pênh, 10-1986

Thảo luận cho bài: "Trước tượng Bay-on"