Trường Cũ Chốn Xưa

Tác giả:

Về thăm chốn xưa ,

Về thăm chốn xưa một ngày.
Còn nhớ chốn đây ,
Trường xưa chốn đây ngày ấy.
Trường cũ rêu phong ,
Trường cũ rêu phong một thời .
Thoảng tiếng ê a xa xôi
Gợi nhớ trong tôi đầy vơi.
Về thăm chốn xưa
Về đây biết bao buồn vui
Còn nhớ thiết tha
Thầy cô với bao bạn cũ
Trường cũ năm xưa,
Trường cũ năm xưa đâu rồi
Hình bóng yêu thương xa vời
Còn đó trong tôi suốt đời.
Đi qua nơi đây nhớ nơi đây,
Đi qua nơi đây nhớ bao ngày
Năm năm trôi qua tuổi thơ ngây
Trong tôi in sâu những ngày ấy
Không sao tôi quên dáng cô thầy
Bạn bè cùng lớp nay ở đâu?
Trong tim tôi ghi khắc ơn sâu
Yêu thương sao trang sách ban đầu

Thảo luận cho bài: "Trường Cũ Chốn Xưa"