Truông Mây

Tác giả:

(*) Hoàng Long Nguyên là một bút hiệu khác của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông

Tình đầu là truông mây
ngại không buộc ràng
Một mai tỉnh cơn say
nhức nhối cố xa thì thương
Cố quên lại vướng bao kỷ niệm
cho mắt sâu ưu phiền

Tình đầu là sông sâu
buông lái dò đời
Một mai lạc ra khơi
chới với bóng mây thì cao
Ánh sao khi khuất ngang lưng đồi
qua những lần truông mây

Tình không như thay áo
khi cởi lúc mang vào
là trái cấm không tên
là nước mắt môi mềm
chợt như nhớ nhớ .. quên quên

Tình đầu là truông sâu
hồn hướng gọi mời
Một mai tình sa chân
mắt hướng cố ra thì vương
Cố nương lại vướng bao ưu phiền
ôi những vòng truông mây

*tác phẩm được thu âm lần đầu với tiếng hát Khánh Ly và hòa âm Ban nhạc Văn Phụng năm 1970, và gần đây được ca sĩ Nancy Tâm Huy thu âm lại trong CD Niềm Đau Dĩ Vãng, Tình khúc Nguyễn Văn Đông, 2005, Nancy thực hiện.

Thảo luận cho bài: "Truông Mây"