Trường Sinh

Tác giả:

Nhẹ nhàng uống thuốc trường sinh

Lòng trong, ý sáng nhận mình là ai?!
Dẩu rằng thế sự đổi thay
Hư Vô nhất niệm thấy ngày như đêm.

Một mai nguyệt lặn, sao chìm
Tâm thành giữ vững lòng chiêm ngưỡng đời
Nắng mưa thay đổi tiết trời
Mây đen phủ trước, sau thời sáng trong

Chớ nên chờ đợi mỏi mong
Trôi trôi, chảy chảy lòng vòng chuyển luân…!

 

(Paris 13, 15 giờ 15 nhà hàng Au-Vieux-Sàigòn 15-02-2000)

Thảo luận cho bài: "Trường Sinh"