Trường Sơn Miền Tây Canada

Tác giả:

thuở ban sơ trên trái đất này

hẳn nhiên núi đã cao vòi vọi
người từ ngàn dặm đứng trông lên
đá dựng ngất ngư đầu chới với
vách thẳng đứng tuyết không chỗ đậu
đỉnh cao ngần ngật chim hoang mang
năm năm băng tuyết truồi xuống vực
đá bể lăn lóc cây ngổn ngang

sườn chênh vênh mọc đá hiển hóc
đàn dê rừng leo đến khựng chân
thác đổ quằn quại thắt lại mở
lũng sâu tùng bách sông biệt tăm

ở cõi bốn mùa là gió thổi
mây rà quanh quẩn đỉnh thiên thu
đường cheo veo hồn hoa xiêu dạt
hồ xanh ngọc thạch rừng âm u

trời mở đám mây nắng chan chứa
trường sơn sừng sững đá nguy nga
buổi sớm phơ phơ tóc bạc trắng
chiều chợt về đỏ thẫm ưu tư

Ðỗ Qúy Toàn
(Cỏ Và Tuyết / USA 1989)

Thảo luận cho bài: "Trường Sơn Miền Tây Canada"