Truyện thật ngắn

Tác giả:

THOÁT CHẾT


 

Tác giả: cao nguyên


 


Trong cuộc chiến Nam Bắc, nhiều lần Hắn được tôn vinh là một anh hùng. Là một cấp chỉ huy trực tiếp ngoài mặt trận , Hắn rất gan dạ và anh dũng , mặt đối mặt khi xung trận. Hắn đã nhiều lần thoát chết khi kẻ thù nhắm vào Hắn mà bắn. Ngoài một tỷ lệ nhỏ của sự may mắn , Hắn thoát chết là nhờ cái điệu đi hàng hai ( xàng xê ) bẩm sinh của Hắn .

 


Thảo luận cho bài: "Truyện thật ngắn"