Truyện thật ngắn

Tác giả:

Đạo đức 


 

Tác Giả: Cao Nguyên– Mày đã tìm được gì trong những quyển sách nói về nền đạo đức ngày nay ? 
– Rất nhiều thứ. Đáng tiếc , tất cả đều ẩn sâu trong ngữ nghĩa lưỡng tính .


Thảo luận cho bài: "Truyện thật ngắn"