Truyện thật ngắn

Tác giả:

Đồ chết tiệt 


 

Tác giả: cao nguyên


Mỗi chiều,khi ra bãi lấy xe , gần như cả năm ngày trong tuần,tôi đều gặp Gã.Mà Gã thì luôn nhìn tôi với một cái nhìn xóay sâu và xuyên suốt.Tôi thường lờm Gã và mắng thầm : Đồ chết tiệt. 
Chiều nay,không gặp Gã,tôi cứ tần ngần ở bãi đậu xe. trên đường lái xe về nhà muộn,tôi nghĩ về Gã và cũng mắng : Đồ chết tiệt.


Thảo luận cho bài: "Truyện thật ngắn"