Truyện thật ngắn

Tác giả:

Bà, người Bình định. 


 

Tác giả: ĐôngThi


Năm ấy Ông , tuổi mới " nhược quan " ứng nghĩa phù Lê … Trấn thủ Bình định thành. Ngẫu đắc " thiên duyên " , Bà ( Nguyễn- tính , huý Minh ) mới vừa đôi tám…Ông nhị thập nhất. Hôn nhân vị thảo… cập… Ông tòng chinh nam bắc…Dĩ chí Kỷ dậu niên…Ông quẳng dáo ( ngoài xa… Hoành sơn ải ) mà về quê… Bà nghe tin ông đã về, bèn vượt biển…tìm Ông… 
Thập thất niên gian…như trong nháy mắt. 
Gặp bão lớn , thuyền chìm. Nhờ kình ngư dẫn độ…Vô dạng.Bà tìm được Ông ở tận trên…miền núi… 
Dĩ điạ trúc ốc. Trồng dâu nuôi tằm. Tứ ngũ niên gian…dĩ thành hào phú…" 
Đấy là tóm tắt ( tôi nhớ mày mạy ) một trang Gia phả nhà họ " Lê – phú… " 
Bà chị dâu cả cuả tôi… là cháu thuộc đời thứ sáu cuả Bà , người Bình Định. 
Mỗi lần nhớ đến mấy đứa cháu gọi tôi bằng chú , mà là con gái , mà là con cuả bà chị dâu cả… tôi lại liên tưởng đến Bà, người Bình Định. 
Tôi đã diễn âm , dịch nghiã và chú thích toàn bản gia phả bằng chữ Hán ( 1500 – 1929 ) đó để làm quà tặng từ " ngoài nghìn dặm ) cho chị tôi và các cháu tôi. 
May mà không " ven võ song tàng " nên khỏi bị Tru di ( như Trần Quang Diệu , Bùi thị Xuân ) đó nghe , Bà LV


Thảo luận cho bài: "Truyện thật ngắn"