Truyện thật ngắn

Tác giả: 

Tác giả: cao nguyên


 


Có 4 người bạn thập phương tình cờ gặp nhau trên Phố,vừa găp nhau,A nhìn một lượt qua 3 người bạn mới quen ; 
– Tuyệt 
N và T cùng sửng sốt : 
– Hả 
A than ; 
– Buồn 
T hỏi: 
– Tại sao? 
A vừa lắc đầu vừa gật đầu . 
T nhìn trời ,buột miệng : 
– Chiều. 
Trời tối dần. Cả 4 người rời Quán. Có thể họ sẽ gặp lại để nói về chữ " Y ".

 


Thảo luận cho bài: "Truyện thật ngắn"