Truyện thật ngắn

Tác giả:

CHÁY 


 

Tác giả: cao nguyên


 

Chỗ Chàng mặt trời lặn. Chỗ Nàng mặt trời mọc. Hai chiếc điện thoại trong tay. Một bên chờ gọi , một bên chờ nghe. 
Cả hai thiếp mê đi. Mười năm sau mới giật mình tỉnh dậy bởi sức nóng phát ra từ chiếc điện thoại đang cháy. Đỏ rực.

 


Thảo luận cho bài: "Truyện thật ngắn"