Truyện thật ngắn

Tác giả:

Judgement 


 

Tác giả: Viet Youth


Nó lên Net, đảo một vòng các sites, mãi mới vô PR. Đọc qua các new posts của từng forum, nó lầm bầm: "Gớm! Sao thiên hạ rảnh thế?".

 


Thảo luận cho bài: "Truyện thật ngắn"