Truyện Tình

Tác giả:

Trời ngoài mưa dầm đục

Dây trùng dây đan nhau
Thương yêu thành ngã bốn

Quán trong nhỏ môi thầm
Tình nhân đôi gặp gỡ
Đan nhau bằng ngón tay

Ý riêng tôi nhân ái
Chứng kiến ngồi vu vơ
Tình nhân đôi nho nhỏ
Đan nhau bằng mắt ngơ

Phút ấy thật hiện sinh
Truyện tình ôi dung ái!

Thảo luận cho bài: "Truyện Tình"