Từ Anh

Tác giả:

Từ anh mộng trở nhánh vàng

Nắng hồng thôi đọng. Mi hàng thôi cong
Hạ buồn ngơ ngẩn bên song
Sầu loang tím lối trở đông giữa hè

à ơi… Hạ vắng tiếng ve
Mặc hồn tôi với bốn bề tâm tư
à ơi bến nớ bây chừ
Thơ vần có ngả sầu như… bên này (?)

Thơ thơ

Thảo luận cho bài: "Từ Anh"