Từ biệt cổng làng

Tác giả:

Cố hương vô dạng độc linh đinh,
Tài nhất xuân lai ngẫu nhất kinh.
Khứ lộ hữu kiều thông dã thị,
Phế giang vô thuỷ bảo thôn đình.
Thảo lưu quá vũ đoàn dư bạch,
Sơn quyển phù vân lộ bán thanh.
Đối cảnh bất câm hồi thủ vọng,
Lệ chi thiên thụ uất lâm quynh.

Dịch nghĩa

Ta làm kẻ tha hương sống lênh đênh xứ người
Xuân đến làm khách du lữ
Đường đi có cầu thông với phố chợ
Con sông cạn khô không hoạt động nữa chạy quanh thôn.
Cỏ xanh lưu luyến mưa, vườn đầy nước trắng xoá
Núi quyện mây trôi, sương vẫn còn xanh
Nhìn cảnh không thể nào không quay đầu lại
Ngàn cây lệ chi rất rậm rạp ở ven rừng
Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Từ biệt cổng làng"