Từ Cõi Hồng Hoang

Tác giả:

Ta từ giữa cõi mù sa
dấu chân dã thú lời ca lạc loài
tiếng ồn tự thuở sơ khai
trút lên trần thế những lời võng ngôn
nỗi đau chất ngất tâm hồn
bờ vai em cũng nỗi buồn hận căm
trông vời cánh hạc xa xăm
máu loang lưng ngựa vết hằn chiến thương
ta chờ điệp khúc cải lương
để đưa nhau lại thiên đường vọng mơ
ta chờ nhện nối đường tơ
đàn say cung điệu ngất bờ ái ân
ta thèm quên cả xác thân
để xin em bữa tiệc xuân địa đàng
ta chờ xóa vết chân hoang
về đem huyết sử viết trang chuyện đời
ta chờ người lại với người
xóa tan huyền thoại những lời võng ngôn.

Thanh Hóa 3-1980

Thảo luận cho bài: "Từ Cõi Hồng Hoang"