Tứ đại của Bà lớn

Tác giả:

Vừa rồi thống Diệm mới phong cho
Thím nó (tức là vợ chú Nhu)
Cái tước “Cộng hoà bà lớn nhất”
Để dương danh giá của… bà to…

Một là cái bọng của bà to,
Phề phệ y như cái bọng bò
Vắt khố dân cày bà ních bẫm
Bao năm bèo bổ tức cùng tô.

Hai là cái mặt của bà to
Phèn phẹt y như mặt hổ phù
Bác thống cho ra làm đại diện
Còn trơ hơn thớt, cộp hơn mo.

Ba là cái miệng của bà to
Xoạc tận mang tai tựa miệng sò
Quàng quạc kêu gào xui phụ nữ
Bán mình đăng lính với đi phu.

Bốn là “nhân vị” của bà to,
Việc “ngoại giao” mần giúp bác Ngô,
Rất được vừa lòng quan chủ Mỹ
Ngày đêm khăng khít bợ cơ đồ.

Bác nó làm to, thím cũng to
Bốc nhau thối hoắc nhật nhiều trò
Đúng như cửa miệng người ta mỉa
“Một đứa làm quan cả họ nhờ!”
03-05-1957

Tin các báo: Ngô Đình Diệm phong tước cho em dâu là “Bà lớn số 1 của Cộng hoà” và “Đại diện Tổng thống”. Với phẩm tước ấy, Ngô Đình Nhu trong dịp lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng đã tuyên trưyền phụ nữ miền Nam “xung phong” đi phu đồn điền và chuẩn bị sẽ có một ngày ra đăng lính. Sau đó bà lại theo chồng sang Mỹ để xin xỏ thêm viện trợ.

Thảo luận cho bài: "Tứ đại của Bà lớn"