Tự Diễu Đời Mình…

Tác giả:

Độ…

“Có duyên mới độ được nhau
Không duyên độ chỉ đào sâu nỗi hờn…”

Ta mặc áo lá nâu
Mong được thành bồ tát
Em xinh – nhưng em ác
Đốt sạch lá rừng sâu…

Đường cheo leo lên núi
Ta cắm cúi niệm kinh
Em ngoan – em ngấm ngúi
Bổ toang trái đào linh…

Chấp cánh chim tu hú
Bồ đoàn chẳng còn xa
Cớ chi em ư ử
Loạn tùng phèo tâm ta…

Thôi em – con thú dữ
Về bạn với rừng hoang
Ta đợi cơn mưa lũ
Cuốn sạch những nghiệt oan…

Cục ta cục tác
Trời đọa thân em
Anh thành bồ tát
Nhớ độ nhau thêm…

ả Phù
2oo9

Thảo luận cho bài: "Tự Diễu Đời Mình…"