Từ đó…

Tác giả:

Từ đó người con trai mắt sáng
Hát hay nổi tiếng trong vùng
Cụ Tiên bắt lính cho vua
Ba năm trấn thủ lưu đồn
Giọng hát mài mòn
Biên thùy vách đá

Người ở gái trót mê anh đánh cá
Cụ Tiên đuổi ra khỏi làng
Bụng đói chân run bờ sông vắng
Nửa đêm ùm một tiếng
Nước lạnh khép mặt người

Chúng ta yêu nhau có tội tình gì
Phải đến giữa đình trói tay ngả vạ
Thủ lợn, mâm xôi, cụ Tiên ăn lút má
Sai người gọt mái tóc em xanh…

Thảo luận cho bài: "Từ đó…"