Từ Giã Kinh Thành

Tác giả:

Hồ Đình Phương


Valse chậm
[Gm 3/4]

Ra đi một sớm buồn Sương mờ chập chùng buông Mênh mang ôi lạnh lùng hồn xao xuyến ! Chia ly một bóng người Âm thầm dìu chân tôi Lưu luyến đưa vài tiếng lên đường

[G]

Ngày nào bạn cùng tôi Chung bước gieo khắp nơi Say sưa trông thế nhân yêu đời Ngày nào vượt thành kinh Xa lắng trông núi xanh Thông reo theo gió đưa ngàn lối

[Gm]

Ra đi là hết rồi ! Quay nhìn đoạn đời trôi Hôm nay sao lạnh lùng hồn lưu luyến ! Xa xa một bóng người Tay buồn cầm khăn lay Như nhắn lên vài tiếng: “tương phùng”.


Tài liệu tham khảo: Ấn phẩm số 394 năm 1954 của nhà xuất bản Tinh Hoa, Huế, in lần thứ hai. 

 

Thảo luận cho bài: "Từ Giã Kinh Thành"