Từ Giã Mùa Đông

Tác giả:


Quê hương tôi từ ngàn xa thương nhớ, xóm làng tôi nằm gần bến sông hiền.
Trời hạ về nghe hồn thơ khao khát, từng chiều vui thu vàng lá yêu thương.
Trời lập đông mưa về trên áo mẹ, dáng hao gầy vì mưa gió mùa đông.

Mùa đông mùa đông, mưa đầy trời, đau nhói vai mẹ tôi, mưa gió vô tình trôi, niềm đau dâng đầy vơi. Mẹ ơi mùa đông bao lần rồi, thêm đắng cay mẹ thôi, cho mắt vương lệ rơi, từ giã hỡi đông ơi.

Đông trôi theo nỗi lòng tôi ngơ ngác, vắng người xưa từng chiều nhớ quay về.
Lời hẹn thề chỉ còn trong xa vắng, tàn mùa đông tôi là cánh chim đêm. Tìm bình yên nép vào vai áo mẹ, ấm con nhiều mẹ run rét mùa đông.

Mùa đông mùa đông, mưa đầy trời, đau nhói vai mẹ tôi, mưa gió vô tình trôi, niềm đau dâng đầy vơi. Mẹ ơi mùa đông bao lần rồi, thêm đắng cay mẹ thôi, cho mắt vương lệ rơi, từ giã hỡi đông ơi. 

 

Thảo luận cho bài: "Từ Giã Mùa Đông"