Tự Giễu

Tác giả:

Thơ Niệm Nhiên


Trình bày:
Hà Lan Phương

vân vân vi vi vần với ngữ
thơ, văn, mớ chữ cứ rủ rê
viết lách vì nghiệp thôi đó chứ
thẩn thơ, thơ thẩn đến ngô nghê

thiên hạ bảo tôi nên in sách
nào là tập truyện với đoản văn
còn nữa, tuyển thơ bằng nhiều cách
quyển một, quyển hai .. ối .. lăng xăng

văn thì bày bán ở chợ trời (*)
rao rằng giá rẻ hơn cả thóc
thơ thì quang gánh biếu cho người (*)
miễn phí, người cũng … không hề đọc

ừ thì tôi cũng một nhà văn
ừ thì tôi cũng một nhà thơ
mấy lối ra vào bừa bộn sách
các phòng chất đống văn với thơ ..

(*) Ý của Y-Nguyên sư tỷ 

 

Thảo luận cho bài: "Tự Giễu"