Tự Hài

Tác giả:

Già này già tóc già râu
Rượu vào vẫn tưởng cỡ đâu tam tuần
Trời còn nắng Sở mưa tần
Trách chi cái hạc theo thân chích chòe

Thảo luận cho bài: "Tự Hài"