Tu hú

Tác giả:

Thành phố không chim tu hú
Bỗng đâu vải chín đầy đường
Mười mấy năm trời đấy nhĩ
Chưa về thăm lại quê hương.

Thảo luận cho bài: "Tu hú"