Tủi

Tác giả:

“Vật mình tức tối mộng không xong”

Nhắm mắt ôm vùi chiếc gối bông,
Bâng khuâng tìm giấc phấn hương nồng;
Phấn hương chưa ủ tình yêu lạnh,
Em chết ! Trời ơi ! Anh tủi lòng…

Thảo luận cho bài: "Tủi"