Tú Kếu Tôi

Tác giả:

Tôi buồn tôi hát nghe chơi
Nguồn cơn máu chảy trăm lời thở than
Nhìn ra cảnh phố điêu tàn
Soi gương ngồi đọng da vàng xanh xao
Núi sầu lớp lớp đùn cao
Hồn bay chưa biết phương nào ghé thăm
Dưới trời chim đã mù tăm
Một không gian hẹp tôi nằm bó thân
Lá khô mộng biếc thưa dần
Tuổi xuân nhánh mọc đôi vần chiêm bao.

Nguồn: Thi Ca Việt Nam Hiện Ðại 1880-1965, Trần Tuấn Kiệt, nxb Khai Trí, Saigon, 6-1967

Thảo luận cho bài: "Tú Kếu Tôi"