Từ Khi Vắng Anh

Tác giả:

Nhiều đêm nhớ anh thấy lòng ưu hoài, Vắng nhau một phút nhớ nhau lâu dài Ôi đời sao quá đắng cay, người đi để nhớ từ đây, thiếu anh lòng hoang vắng chiều nay Từ khi vắng anh phố phường thêm buồn Lấy ai nhặt lá cuối thu bên đường Ai tặng cho em cánh hoa, và ai ca nốt bài ca, câu hát buồn ru lòng ngày qua Đêm đêm nức nở, nhớ anh phương trời Hỏi anh, anh biết hay không Buồn thương em chờ mong và đêm đêm thầm nhớ Chấp tay em nguyện cầu, ngày về trọn thương Mùa hè vắng anh cũng thành đông dài Thiếu anh mùa thu cũng vương mây mờ Nghe buồn dâng lên lũy thơ Hỏi anh có nhớ ngày xưa, hai đứa cùng chung dệt mộng mơ

Thảo luận cho bài: "Từ Khi Vắng Anh"