Tự Khúc

Tác giả:


Từ Em để hạt mưa sa

Em về giủ áo hoa xưa
Bụi thời gian bủa lên mờ mắt ai
Mưa rơi lặng lẽ hiên ngoài
Hạt nào rớt xuống trên tay vỡ oà

Từ em để hạt mưa sa
Mây quay về tụ trên tà áo bay
Sông miên man
nhớ trăng gầy
Tương tư khúc ấy còn say ngất lòng

Âm nào
tan
giữa thinh không
Âm nào lạc
giữa mênh mông
cõi
sầu

NOV/02
Vân Di

 

Thảo luận cho bài: "Tự Khúc"