Tự khúc

Tác giả:

Mượn Xuân một chút mưa phùn

Trả Đông lại chút run run rét về

Mượn Hè chút nhớ xa quê

Trả cho Thu chút lỗi thề cố hương

Mượn Đêm lằng lặng chút buồn

Trả Ngày sốc nổi con đường… chút vui

Mượn trầu cay một chút vôi

Trả cho phụ bạc mấy lời dối ngoan

Mượn trời một chút đa đoan

Câu thơ mình trả cho ngàn nỗi đau

Mượn thăng trầm chút bể dâu

Trả cho mỗi bước cơ cầu – thiên di

Vui buồn mượn bốn mùa đi

Trắng tay ngày tháng trả gì, hỡi em?

Thảo luận cho bài: "Tự khúc"