Tự khúc

Tác giả:

Mùa xuân có gì?
– Có hoa vàng ngoài kia mấy độ
Có trong ta một chiều cả gió

Có kỷ niệm gì?
– Có sợ tơ mỏng mảnh lên trời
Có mắt em nhoà lệ thảnh thơi

Tình yêu có gì?
– Có hai người bên cửa sổ
Một người đứng yên, một người đổi chỗ

Thời gian có gì
– Bên này bức tường đôi mắt nhăn nheo
Bên kia bức tường dây trường xuân leo….

Thảo luận cho bài: "Tự khúc"