Từ Một Cơn Mơ

Tác giả:

ĐK: Mong hòa bình sớm về với người ! Mong hòa bình sớm về với người ! Cho tình yêu lên tiếng theo, cho tim mình xôn xao ! Mong hòa bình sớm về với người ! Mong hòa bình sớm về với người ! Anh nhìn em, cha thấy con, vang nhịp cười rất dòn ! 1. Tôi đã thấy mặt trời lên, sau đêm dài tăm tối triền miên ( lập lại ) Tôi đã thấy ngọn triều lên xóa tan đi dấu nhăn trên cát mềm ( lập lại ) Tôi đã thấy ngàn lời ca theo mây trời lan mãi về xa ( lập lại ) Tôi đã thấy đường nở hoa Ôi thanh bình đẹp thay một cơn mơ ! ( lập lại ) ( ĐK … ) 2. Tôi đã thấy từ đồng hoang, lúa ngô vừa xanh tốt trổ bông, ( lập lại ) Tôi đã thấy từ bờ tre, tiếng ai cười nói vang trên ruộng đồng ( lập lại ) Tôi đã thấy từ dòng sông, tiếng mái chèo khua nước thật đông ( lập lại ) Tôi đã thấy người nhìn nhau Ôi thanh bình đẹp thay một cơn mơ ! ( lập lại ) ( ĐK … ) 3. Tôi đã thấy mẹ già nua, đôi môi cười nụ thắm ngày xưa ( lập lại ) Tôi đã thấy từng bàn tay run run mừng đón nhau trên đường về ( lập lại ) Tôi đã thấy từng nhà tranh khói lam chiều lên giữa trời xanh ( lập lại ) Tôi đã thấy lại ngày qua Ôi thanh bình đẹp thay một cơn mơ ! ( lập lại ) ( ĐK … ) 4. Tôi đã thấy trời hừng lên sau mưa dầm rả rích ngày đêm ( lập lại ) Tôi đã thấy đường sạch trơn đưa tôi về tháng năm xưa dịu hiền ( lập lại ) Tôi đã thấy bầy trẻ thơ trong sân trường đuổi bướm vờn hoa ( lập lại ) Tôi đã thấy dù còn xa … Ôi thanh bình đẹp thay một cơn mơ ! ( lập lại ) ( ĐK … ) Mong hòa bình sớm về với người ! Mong hòa bình sớm về với người ! Mong hòa bình sớm về với người ! Mong hòa bình sớm về với người !

Thảo luận cho bài: "Từ Một Cơn Mơ"