Từ Nay Vắng Anh

Tác giả:

Anh đã ra đi
tôi ướt đôi mi
khóc đời vắng anh

Anh hỡi anh ơi!
nước mắt tuôn rơi
mỗi lần nhớ anh

Chiều nay tôi buồn
mơ về hình bóng anh xưa
Hồn tôi thẫn thờ
nhớ anh, tìm đến bên mồ

Từ nay vắng anh
từng đàn cánh chim quên đường lối về
Mưa ướt rã rời
mà nào có hay mõi mòn cánh bay

Từ nay vắng anh
đời nhiều khúc quanh, tơ lòng rối bời
Anh đã đi rồi
ai viết cho đời những khúc tình ca ?

 

Thảo luận cho bài: "Từ Nay Vắng Anh"