Từ Ngày Em Đến

Tác giả:

Từ ngày em đến

cho đời anh vui lại rồi
Và từ ngày anh đã hết
không còn lang bang vì bạn bè
sáng thức dậy sớm với ly cà phê
Lòng nghe bâng khuâng đời vẫn dễ thuơng

Và hết không còn uống những ly rượu đắng
và nay khg còn lang thang trong đêm

Đ.K.
Từ ngày em đến
như là tia nắng rơi
mang mùa xuân trở về
Và từ ngày em đến
Không còn đêm trắng đêm
Vui buồn ta có nhau

Anh hứa sẽ thay đổi tính tình cho em vừa ý
Vẫn biết sẽ là khó nhiều
Nhưng anh rồi sẽ, sẽ là.. anh

Từ ngày em đến cho niềm tin giữa cuộc đời
Đời mang ý nghĩa khi mà ta biết, biết thuơng nhau

Hãy luôn vì nhau
Hãy tin vào nhau
Chung tay xây cuộc đời tốt hơn
Kể từ ngày em về
da da da dá da….

Thảo luận cho bài: "Từ Ngày Em Đến"