Tứ Ngôn Lục Diệp

Tác giả:

Thơ Phạm Ngọc


Chiếc lá xanh khơi
mầm xuân vừa nụ
hứng nỗi buồn rơi
bàn tay không đủ

Chiều uy hiếp gió
bần bật áo lơi
bàn chân rối cỏ
lạ – quen bóng người

Hoa đầy lối cũ
hương phấn lao xao
ngọt lời ca dao
thả vần tứ tuyệt

Trăng về ngõ khuyết
vắng tiếng chân theo
cả gió khua đều
cánh chiều lục diệp 

 

Thảo luận cho bài: "Tứ Ngôn Lục Diệp"