Từ nguồn đến biển

Tác giả:

Sau chuyến đi xa lần thứ nhất
Anh về
Hỏi em sao còn búp nõn
Miệng cười dạy bé nằm mê?
Nhìn mắt anh ao mưa nhòe nắng
Em nói:
– Vì em mới biết yêu anh

Sau chuyến đi xa lần thứ ba
Anh về
Hỏi sao em phơi phới rừng sơ sanh
Mắt trong lòng sáng,
rạng đông quê?

Nhìn nếp nhăn vầng trán anh
ngang tầm bão biển
Em nói:
– Vì em chỉ biết có anh

Sau chuyến đi xa lần thứ chín
Anh về
Sao tơ tình em càng óng mịn
Môi thơm mận tía vườn quê?
Nghe tóc anh xào xạc lũy tre mờ khói tím
Em nói:
– Vì anh ơi mình đã biết xót thương mình.

Thảo luận cho bài: "Từ nguồn đến biển"