Tự Nhiên

Tác giả:

Tự nhiên, sao cứ tự nhiên Gọi “Đây” là “nhỏ”. Đây phiền lắm nha ! Người ta bệnh mặc người ta Tự nhiên ai mướn, lại qua… gãi đầu Xe hư, ai có mượn đâu Tự nhiên hì hục cúi đầu sửa xe, Tự nhiên mỗi buổi học về Theo sau Đây mãi rà rề như… đuôi Tự nhiên – Tự nhiên quá thôi Khi không nghỉ học chỗ ngồi lạnh tanh Tự nhiên Đây khóc ngon lành… Tự nhiên sao Đó nỡ đành… tự nhiên.

Nguyễn Hiệp
(Phan Thiết)

Thảo luận cho bài: "Tự Nhiên"