Tự Nhủ

Tác giả:

Thôi cũng đành quên nhau để sống

Cuộc đời nhiều nặng gánh đa đoan

Đường đời dài đầy dẩy những lo toan

Ta đứng lại ngắm đời mình một đỗi

Thôi đừng mộng tưởng, đừng mơ nữa

Cuộc đời lắm lúc phải buông trôi

Níu kéo làm chi thêm vàng võ

Một đời tâm sự thêm đơn côi

Quanh ta thế giới xoay vần vũ

Nhân loại lắm điều chuyện xa xôi

Đường nào phải tơ’i vẫn còn đó

Quanh quẩn làm chi một đoạn đời

Quanh quẩn làm chi một đoạn đời

11.7.04

ttlu

Thảo luận cho bài: "Tự Nhủ"