Từ Tạ

Tác giả:

Em không thể như Giáng Hương
Từ trong tranh bước xuống án thư xô lệch
Em không thể vật vờ bay mãi theo thơ .
Nên !
Niềm cô độc ban đêm có thật
Cùng Trăng
Ánh Trăng cuối mùa vụn vỡ .
Nhành hoa vàng khô rục
Còn thoáng hương thừa .
Có nỗi nhớ nhung hiện hữu
Niề m mong chờ có thật
Nhưng không tên
Nhưng không có tên .

Thảo luận cho bài: "Từ Tạ"