Tứ tấu mùa xuân

Tác giả:

Vợ sai xuống phố

Lựa hoa cúc vàng
Gặp em chồng bỏ
Về buồn lang thang…

Ghé thằng bạn cũ
Khoe thơ Tết này
Bạn cười nhúm nhó
Bảo vừa… chia tay

Đành về dối vợ
Cúc không được vàng
Giấu người đổ vỡ
Giấu mình hoang mang

Không ai lỗi cả
Sao thơ mãi buồn
Ta nhìn mắt vợ
Ướt nhòa nỗi thương!

Thảo luận cho bài: "Tứ tấu mùa xuân"