Tự Tình

Tác giả:

em về lạc nắng bên trời
lạc nhau từ lúc lúc mình rời môi hôn
từ khi em biết dỗi hờn
là yêu rồi đấy! Biết buồn hay vui…
chỉ riêng một nỗi ngậm ngùi
là em. Bé. Mỏng. Đìu hiu phận mình
từ khi bắt được cuộc tình
em bâng khuâng chẳng biết vui hay buồn
đường đời bãng lãng như Thơ
anh ơi, em cũng bơ vơ như đời …

Trần Huy Sao

Thảo luận cho bài: "Tự Tình"