Tự Tình Khúc

Tác giả:

Như giấc mơ tan còn chi
Hoá kiếp cho xong mà đi
Tiếng hát trăm năm hẹn khi quay về
Một kỳ nghỉ ngơi dù tắt tăm hơi
Lòng cũng yên vui

Ta đến như trong cuộc chơi
Nên cũng ra đi thảnh thơi
Dầu vết dăm câu buồn vui dâng đời
Lịch sử nổi trôi
Bọt bèo tả tơi
Góp câu khóc cười

Đường ta đi núi cao vực sâu
Đã nhiều eo sèo
Một đời chim mấy phen vượt qua
những rừng xương máu
Ôi non sông héo sầu tóc tang
đưa người về đâu
Một niềm ước trong muôn lời hát
nhắc người nhớ nhau

Đôi lúc ta nghe lòng ta
Tan nát theo muôn tình xa
Xao xác như muôn đời hoa não nề
Nụ cười đầu môi
Lệ xót xa rơi
Cành thắm hương phai
Có có ta chăng đàn ơi
Ta sống vui chăng nhạc ơi
Bóng xế đâu đây này gương xanh ngời
Một đời lẻ loi
Nghiêng sầu thử soi
Hỡi ta ! Hỡi người !

Tài Liệu tham khảo: Tập nhạc “Quê Hương Thu Nhỏ” – 23 Ca khúc Nguyễn Đình Toàn – Văn Khoa xuất bản năm 2000

Thảo luận cho bài: "Tự Tình Khúc"