Tự Tình Lý Mình Ên

Tác giả:

Xoài trổ bông nghe xao xuyến bên sông

Mắt ai buồn thêm khô héo ngóng trông
Người ra đi chẳng đặng mùa trăng nhớ
Thui thủi nơi đây em vẫn chờ mong

Trầu thủy chung cao son sắt héo xanh
Nắng bên thềm tương tư nhớ tới anh
Buồn xa xăm buổi chợ chiều hiu hắt
Em khóc đoạn trường ai nỡ sao đành

Chàng ơi, bếp lửa lêu rêu nồi cơm chưa chín
Nước chảy qua cầu chim sáo làm thinh
Chàng ơi, lắc lẻo cầu tre em đứng một mình
Ngựa ô ai biết bao giờ về dinh
Chàng ơi, xóm nhỏ ven sông đục trong con nước
Lối cỏ năm nào mơ ước mùa vui
Chàng ơi, gió thổi năm canh trăng khuyết hẹn thề
Đàn ai xuống xề em khóc lấy mình ên

Thảo luận cho bài: "Tự Tình Lý Mình Ên"