Tự Tình Mùa Đông

Tác giả:

Tình yêu trong ta như là vô tận

Lời kinh ăn năn thay lời trách thầm
Chợt mùa Đông đến rồi mùa Đông đi
lệ sầu hoen mi
Đời sinh ra ta như là cát bụi
Tình yêu chia xa mang nhiều nỗi buồn
Giọt buồn trên lá giọt buồn trên môi
Giọt buồn quanh tôi
Ngày vui đâu rồi
Mùa Đông mưa vẫn còn rơi
Mùa Đông mưa vẫn còn rơi
Ai khóc vì ai bên đời
Người yêu đâu rồi
Dường như đang giấc ngủ say
Tình xa chới với tầm tay
Chớ trách gì nhau hỡi người yêu dấu
Tình yêu trong ta như là vẫn còn
Tìm trong hư vô hao mòn sói mòn
Cuộc đời băng giá cuộc tình chia xa
Rồi mùa Đông qua
Dù đêm mưa sang hay ngày nắng hạ
Tình yêu hôm qua bây giờ đã nhòa
Đường về hai lối
Đường nào tôi đi
Đường nào em đi

 

Thảo luận cho bài: "Tự Tình Mùa Đông"